Ding 23: afscheid, opruimen en verder

boeketProficiat! Je hebt de finish gehaald, het 23e Ding! Je kunt jezelf een schouderklop geven voor het feit dat je het hele programma hebt doorlopen!

Voor dit laatste Ding vragen we je om terug te kijken op deze ontdekkingsreis en daar een laatste (althans, voor dit cursusprogramma) blogpost over te schrijven. Om er wat lijn in aan te brengen zou je over deze punten kunnen schrijven:

 

  • Wat waren je favoriete Dingen die je onderweg hebt leren kennen en gebruiken?
  • Wat heeft dit leerprogramma ‘gedaan’ met jou en met de organisatie waar je werkt?
  • Waren er dingen die je verrasten, als onverwacht resultaat van dit programma?
  • Kijk nog eens terug naar de Dingen die we hebben gedaan en werp dan een blik in de toekomst: welke van de Dingen zal volgens jou binnen 10 jaar echt iets veranderen voor archiefinstellingen en waarom? Denk dan niet alleen aan hoe de instelling zichzelf presenteert (externe communicatie) maar ook de omgang met archiefgebruikers en hun verwachtingen, of samenwerking met andere organisaties. Je kunt ook iets naar voren brengen wat niet aan de orde is geweest maar wel ‘2.0’ is.
  • Is er een Web 2.0-applicatie die jouw eigen werk gaat veranderen in de komende 10 jaar? Of is er een die je zelf denkt te gaan gebruiken in je werk omdat je het handig vindt, of omdat het nodig zal zijn?
  • Hoe zou jouw archiefdienst sociale media volgens jou kunnen inzetten? En is er iets wat je echt nuttig zou vinden voor de interne samenwerking of samenwerking met andere Zeeuwse (en nationale en internationale) archiefdiensten of andere Zeeuwse (en nationale en internationale) organisaties?

Het waren intensieve maanden waarin je het soms misschien niet meer zag zitten, maar het waren ook tijden waarin er in je organisatie dag in dag uit over Web 2.0 werd gepraat. In elk geval heeft het je ervaring met en je kennis over het nieuwe web flink verrijkt. En je hebt iets gedaan, waar je misschien lang geleden al mee stopte: spelen en spelend leren.

Wij wensen je veel succes toe in het doorgaan met spelen en ontdekken. Je weet nu weer hoe dat gaat!

Meer dan 23 dingen…

Voor degenen die nog niet genoeg Dingen hebben ervaren, op de site van Helen Blowers, de bedenkster en promotor van 23 Things, staat een lange lijst. Haar Dingen corresponderen slechts ten dele met ons programma, dus je moet de lijst maar eens helemaal langslopen op zoek naar wat wetenswaardig en handig is.

Hieronder kun je nog kijken en luisteren naar Helene Blowers. Ze spreekt hier naar aanleiding van het afronden van het eerste traject dat werd gedaan bij de Public Library of Charlotte and Mecklenburg.


In Nederland is er onderzoek gedaan naar hoe organisaties (m.n. bibliotheken) in de dagelijkse praktijk Dingen zijn gaan gebruiken. Daar is een boekje van gemaakt door Jeroen van Beijnen dat je hier kunt downloaden.

Er is nog veel meer te vinden over ervaringen en uitwerkingen van 23 Dingen, bijvoorbeeld op de blog iPoul.us een kleine inventarisatie van allerlei varianten en suggesties voor Meer Dingen.

Schoonvegen

Als je je naam en e-mailadres verbonden hebt aan accounts die je niet meer wilt gebruiken, kun je ze het beste opheffen. Bij de meeste sites staat in de FAQ of bij ‘Your account’ hoe je dat kunt doen. Bij Flickr bijvoorbeeld staat onder ‘Your account>personal information’ onderaan de optie ‘Delete your Flickr account’.

Je Blogger-blog kun je wissen door bij ‘Instellingen>basis’ te klikken op ‘blog verwijderen’. Als je blog niet vindbaar is voor zoekmachines, dan zal het uiteindelijk helemaal verdwijnen. Er is bij Blogger ook een optie om je blog te exporteren, mocht je de tekst voor jezelf ergens willen bewaren.

blogger blog verwijderen

Cursuswebsite en aanverwante

De cursuswebsite laten we nog geruime tijd staan. Degenen die de Dingen willen afmaken of nog eens nader willen onderzoeken of uitproberen, kunnen dat in hun eigen tempo doen en iedereen kan de site gebruiken als referentie.

De cursusaccounts bij Flickr, YouTube, LibraryThing etc. gaan wij wel af en toe opschonen. Wie bijvoorbeeld foto’s op het Flickr-account van 23dingenvoorarchieven heeft gezet, moet ze even downloaden als ze bewaard moeten worden.

Wat ga je doen?

We zijn benieuwd naar welke dingen je gaat inzetten voor je archiefdienst en waarmee je voor jezelf verder gaat. Ga je bloggen, twitteren, op facebook, LinkedIn? Start de archiefdienst een Flickr-pagina of denk je eraan om een crowdsourcingproject te gaan opzetten? Laat het ons weten! Wij zijn heel benieuwd naar wat je gaat doen met alles wat je geleerd en ontdekt hebt. En wie weet kunnen we als Zeeuwse archiefdiensten op verschillende gebieden samenwerken!


<< Ding 22: archief 2.0
>> Ding 24 en verder